สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาคกลาง

           

 นางสาวฟ้าใส เล็กประทุม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน ลูกอมเปลือกแตงโม กิน Mo-No เผ็ด ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้า The Hub ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด