สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนฯ รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับ อศจ.

           

นางสาวฟ้าใส เล็กประทุม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด