สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียนฯ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง

           

นางสาวฟ้าใส เล็กประทุม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชัยนาท

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด