สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

รับสมัครงาน บริษัท สยามฟูรูกาว่า แบตเตอรี่ (FB Bettery)

           

บริษัท สยามฟูรูกาว่า แบตเตอรี่ (FB Bettery) 
ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ และจักรยายนต์คุณภาพสูง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการเหมราชสระบุรี อ.หนองแค สระบุรี
.......................................................................................
จะมารับสมัครงาน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.  ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

** คุณสมบัติ   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี / จบชั้นปวส.ทุกสาขาวิชา

**เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3. ใบรายงานผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ใบ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 08 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา