สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการจัดป้ายนิเทศเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

           กลุ่มวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการจัดป้ายนิเทศเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติในหัวข้อตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่23 ธันวาคม2559 ณ อาคาร 8 ชั้น2 ห้อง 204

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 05 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา