สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาทวิภาคีระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

           

รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาทวิภาคีระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

               สาขางานไฟฟ้าควบคุม   -  บริษัท  พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด

                                               -  บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด

                                               -  บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด

                                               -  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์โค๊ด

              สาขางานเครื่องมือกล   -  บริษัท  ซี.ซี.เอส แอดวานซ์ เทค จำกัด

                                               -  บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด

              สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   -  บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

                                               

 

                                                 

               

 

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี