สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ข้อมูลนักศึกษาฝึกงานทวิภาคี ปีการศึกษา 2560

           

นักศึกษาระบบทวิภาคีฝึกอาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร่วมฟังการบรรยาย

จำนวน ๑๔๓ คน  ดังนี้

ปวส ๑  ช่างยนต์ (ทวิภาคี) กลุ่ม ๕-๖                             จำนวน  ๓๗      คน

ปวส ๑  เทคนิคการผลิต (ทวิภาคี) กลุ่ม ๗                        จำนวน ๒๔       คน

ปวส ๑  ช่างไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) กลุ่ม ๙-๑๐                    จำนวน  ๒๗      คน

ปวส ๑  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) กลุ่ม ๗                     จำนวน  ๑๖      คน

ปวส ๑  การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี) กลุ่ม ๓                  จำนวน  ๒๔      คน

ปวส ๑  คหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี) กลุ่ม ๑              จำนวน  ๑๕      คน

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี