สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักเรียน แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับรางวัล..

           

นางสาวฟ้าใส เล็กประทุม นักเรียนแผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผู้มีสถิติการยืมวัสดุสารนิเทศสูงสุด ระดับปวช. และนางสาวมาติกา คัมภีระ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผู้มีสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด ระดับ ปวช. ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประจำปี 2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด