สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด

           

ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด 

ปีการศึกษา  2560

วันพฤหัสบดีที่  22  ธันวาคม  2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ณ อาคารวิทยบริการชั้น  3

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี