สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.

           

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานระดับ  ปวส. ภาคเรียนที่  1/2560

วันอังคารที่  27  ธันวาคม  2559  เวลา  09.00-14.00 น.

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี