สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ทดสอบประสิทธิภาพ เสื้อผู้ป่วยติดเตียง เสื้อผู้สูงอายุ โดยคณะแพทย์และนางพยาบาล

           

นักศึกษาผู้ประดิษฐ์และครูที่ปรึกษา "เสื้อผู้ป่วยติดเตียง เสื้อผู้สูงอายุ"นำเสื้อไปทดสอบประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์และนางพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลการทดสอบเสื้อมีประสิทธิภาพสามารถใช้ได้ดี สวมใส่ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องสวมหัวและไม่ต้องสวมแขน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พยาบาลในการสวมใส่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยหนักที่ต้องให้น้ำเกลือและเครื่องช่วยหายใจ ผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้ที่มีกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงสามารถใส่เสื้อได้เองง่ายขึ้น รูปแบบสวยงามน่าสวมใส่ ต้นทุนต่ำ 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์