สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกการขายและการตลาด เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคฯ

           

แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้า The Hub ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 โดยทางแผนกฯ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ครีมขัดรองเท้าเปลือกสับปะรด และ สบู่สมุนไพรจากใบพลู สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด