สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะงานปูน

           

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  และ

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  ร่วมกับ

บริษัท  ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง  งานปูน  และงานโยธา

ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  จังหวัดชัยนาท

ระหว่างวันที่  ๖-๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา