สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวแทน อศจ ลพบุรี ชนะเลิศทักษะการจายของออนไลน์

           

ขอแสดงความยินดี กับ นายสายฟ้าไพรวรรณ์ และนางสาวศศิวิมล เมืองประทุม ตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ "ทักษะการออกแบบเว็บเพจ การขายสินค้าออนไลน์" ได้รับรางวัลชนะเลิศ "เหรียญทอง" 
ระดับภาค. ภาคกลาง ทำการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ด้วยคะแนน 98 จาก 100 คะแนนเต็ม (สู้ต่อ ระดับชาติ จ.ระยอง 6-10 กพ. 60)

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ