สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

           

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

รางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

1. นางสาวณัฏฐากร แก้วเสน

2. นางสาวณัฐนิชา แก้วเสน

3. นายจิรวัฒน์ ศรีนาคเอี้ยง

4. นายณัฐพงษ์ แสงเดช

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา