สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะภาษาไทย-สุนทรพจน์ ระดับ อศจ.ลพบุรี

           รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ทองแท้ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววิไลลักษณ์ สุทธาดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล และนายอภิศักดิ์ กลิ่นเผือก วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์