สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์จัดทำโครงการ รวมพลเก็บขยะทำความดีเพื่อพ่อ ณ.สนามหลวง

           

เนื่องด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมีความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อในหลวง ปลูกจิตสำนึกนักเรียน นักศึกษาบุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้และเสริมทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาบุคลากร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์