สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกับบริษัทยันม่าร์ พี.เอส.จำกัด จัดอบรมเครื่องยนต์เล็กดีเซล

           

เมื่อวันที่ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 บริษัทยันม่าร์ พี.เอส.จำกัด ร่วมมือกับแผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดอบรบ "เครื่องยนต์เล็กดีเซล" 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์