สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกช่างยนต์ร่วมกับงานโครงการพิเศษและบริการชมชุน จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

           

แผนกช่างยนต์ร่วมกับงานโครงการพิเศษและบริการชมชุน จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์