สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยเท่คนิคลพบุรี ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

           

     วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับใบอนุญาติดำเนินการทดสอบมาตาฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่  ลบ 002 / 2559

ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2561

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี