สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี

           

โครงนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี กับ

บริษัท  เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย  จำกัด

วันที่  5  กันยายน  2559

ณ  ห้องประชุมเทคนิคอุตสาหกรรม  ชั้น  2  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี