สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการพี่ช่วยน้องอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๘

           

โครงการพี่ช่วยน้องอาสาพัฒนา  ครั้งที่ ๘

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเชิงเขา)

ต.ปากเพียว  อ.เมือง จ.สระบุรี

ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน  ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน  ๒๕๕๙

โดยชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา