สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง

           

คุณครูทะยาน  จงณรงค์ชัย

ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

การศึกษา ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดที่เหมาะสมกับแผ่นทางเดินคอนกรีต ผสมเศษเหล็ก

ได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)

ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

ระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๕๙

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี

และเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษาพระบรมราชินีนาถ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา