สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แข่งขันทักษะวิชาการ โครงสร้างรับน้ำหนักจากกระดาษ”ลองของ”ครั้งที่ ๗

           

คณะครู-นักเรียน

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงสร้างสพานกระดาษ "ลองของ" ครั้งที่ ๗

ณ ลานกิจกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  ในที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา