สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อาชีวะพัฒนา ๖๐

           

อาชีวะพัฒนา ๖๐

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนและห้องน้ำห้องส้วม

โรงเรียนบ้านเขาขวาง  อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

จัดทำโดย: แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา