สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อาชีวะพัฒนา ๕๙

           

อาชีวะพัฒานา ๕๙

ต่อเติมบ้านพักอาศัยชั้นล่าง ๓ ล่าง

โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร

อ.โคกเจริญ  อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

จัดทำโดย:แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา