สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บริจาคเสื้อผู้ป่วยติดเตียง

           

โครงการบริจาคเสื้อผู้ป่วยติดเตียง ให้โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พยาบาลผู้ดูแล     ผู้ป่วยติดเตียงและลดโอกาศการบาดเจ็บ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์จากความร่วมมือวิจัยเสื้อ ของคณะนักศึกษาและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กับ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์