สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการคิวอาร์โค๊ตต้นไม้เพื่อการเรียนรู้

           

แผนกสามัญสัมพันธ์ ดำเนินโครงการป้ายคิวอาร์โค๊ตเพื่อการเรียนรู้ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเด็จพระเทพฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมโรงอาหารชั้น 2 โดยจัดทำ ป้ายคิวอาร์โค๊ตต้นไม้เพื่อให้ความรู้ต้นไม้ใยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจำนวน 100 ต้น และจัดฐานกิจกรรมบูรณาการความรู้ประโยชน์ของต้นไม้ โดยความร่วมมือของกลุ่มวิชาสังคมจัดฐานกิจกรรมไหปริศนา กลุ่มวิชาภาษาไทยจัดฐานกิจกรรมจิ้มแล้วดูด สูดแล้วดม กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจัดฐานกิจกรรม  USE YOUR TONGUE กลุ่มวิชาพลานามัยจัดฐานกิจกรรมตำสารพัดผักผลไม้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์จัดฐานกิจกรรมผืนป่า ต้นไม้ ลำธาร แผนกวิชาการการตลาดจัดฐานกิจกรรมเขย่าบุษบา และแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมจัดฐานกิจกรรมลูกประคบ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์