สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559

           

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง วันที่ 13 กันยายน 2559 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา