สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาใหม่ดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์

           

นักศึกษาใหม่ดูงานในสถานประกอบการ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา