สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

           

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนันสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องศรีตรัง โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา