สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญญาลักษณ์ และปฏิญาณตน

           

การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญญาลักษณ์ และปฏิญาณตนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง

จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา