สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีออกให้บริการประชาชนหลังน้ำลด

           

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำท่วม ณ วัดบ้านหนองขาม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 2 กันยายน 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน