สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

           

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา