สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์

           

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 205 แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา