สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แนวทางการนำระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรม RMS2016

           

เรื่อง แนวทางการนำระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยโปรแกรม RMS2016

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชั้น 4

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา