สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

           

      ด้วย สำนักงานคณะกรรมาการอาชีวศึกษา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี กำหนด ดำเนินโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกาาอาชีวศึกษา จำนวน ๔๒๖ แห่ง ระหว่างวัที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา