สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

หลักสูตรระยะสั้น

           

แผนกวิชาช่างยนต์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชา งานบำรุงรักษาจักรยายนต์ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ตึกแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์