สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

           

แผนกวิชาการขายและการตลาด โดยครูสายสัมพันธ์แน่นอน ได้ดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ บริษัท สปีดเวย์ 3 กรุ๊ป แอนด์เซอร์วิส จำกัด 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด