สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน

           

แผนกวิชาการขายและการตลาด โดยครูสายสัมพันธ์ แน่นอน ดำเนินงานเยี่ยมบ้านผู้เรียน ของ นางสาวกมลชนก อรรถพันธ์ และนางสาวนันทิพร ทองละเอียด นักศึกษาระดับชั้น 1สกต1 แผนกวิชาการตลาด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด