สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

           

แผนกวิชาการขายและการตลาด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชา ตุ๊กตาประดิษฐ์ใช้ในการจัดแสดง วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ตึกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด