สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการศึกษาดูงาน

           

โครงการศึกษาดูงานเรียนรู้นอกสถานที่ จัดไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการงานทวิภาคีโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์