สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมแม่ดีเด่นวันแม่แห่งชาติ

           

11 สิงหาคม 2559 แผนกวิชาคหกรรมได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมพานพุ่มดอกไม้สด  กระทงธูปเทียนแพ และจัดดอกไม้สดตกแต่งบริเวณที่ทำพิธี พร้อมด้วยกิจกรรมแม่ดีเด่น  คุณแม่ของนางสาวศุภกร  ภักดิ์ชื่น นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาคหกรรมศาตร์ได้รับคัดเลือกเป็นคุณแม่ดีเด่นของแผนกฯในปีนี้

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์