สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกิจกรรม"รณรงค์ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้มงคล"เนื่องในวันแม่แห่งชาติ"

           

           เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปวงชนชาวไทยต่างปลื้มปีติและแซ่ซ้องสดุดีที่ทรงมีพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยต่อเนื่องยาวนาน พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "รณงค์ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้มงคล" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

          แผนกวิชาช่างยนต์พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี(นายภานุ แย้มศรี)เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์