สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

           

ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กับ

บริษัท PETFORM THAILAND LTD PREFORM SECTION   วันที่ 5 สิงหาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา