สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมเวียนเทียน วันเข้าพรรษา ปี 2559 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

           

กิจกรรมเวียนเทียน วันเข้าพรรษา ปี 2559 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ วัดชีป่าสิตาราม จ.ลพบุรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา