สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

           

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในงานวันต้นไม้แห่งชาติ โดยนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วันที่ 17 มิถุนายน 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา