สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

           

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จัดปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ "การฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว" โดยพระอาจารย์ พระมหาเอกลักษณ์ จิตสวโร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนพระพุทธศาสนา 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 09 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์