สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรม RMS 2012

           

โครงการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา ด้วยโปรแกรมการบริหารสถานศึกษา RMS 2012

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ดำเนินงานโครงการโดยทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 08 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ