สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น

           

คณะครู นักเรียน แผนกวิชาการขายและการตลาด เข้าร่วมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่ดำเนินโครงการนี้ ได้แก่ การมัดย้อม/ผ้าบาติก การถักพรมเช็ดเท้า การปั้นแป้งดินไทย การทำเทียนเจล  ในวันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กศน. อำเภอเมืองลพบรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 05 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด